Skip to main content

ความสำเร็จของเรา

เราภาคภูมิใจในรางวัลที่ได้รับและยิ่งไปกว่านั้นคือเพื่อนร่วมงานที่อยู่เบื้องหลัง ความตั้งใจของเราที่จะสร้างสุขภาพที่ดีและความปลอดภัย ได้รับการยอมรับจาก Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) ในสหราชอาณาจักรและเราได้รับรางวัลจากทั่วโลก ในด้านความเป็นเลิศด้านการบริการลูกค้าและนวัตกรรม และไม่เพียงเท่านี้ เรากำลังทำงานกับหน่วยงานอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกให้ดียิ่งขึ้น