Skip to main content

จากตัวคนเดียวสู่องค์กรระดับโลก

เรื่องราวของ OCS เกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ 1900 จากผู้ชายคนหนึ่งที่มีแค่บันไดพาด กระป๋องใส่น้ำ และรถเข็น 1 คัน สู่บริษัทระดับนานาชาติที่มีเพื่อนร่วมงานกว่า 68,000 คน

วิถีของ OCS
เรื่องราวของ OCS เริ่มขึ้นในปี 1900 จากคนคนหนึ่งที่มีแค่บันไดพาด กระป๋อง และรถเข็นหนึ่งคัน สู่บริษัทที่มีเพื่อนร่วมงาน 68,000 คนที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกเสมอมา

แบรนด์ของเรา

อ่านเพิ่ม