Skip to main content

ข่าวสาร

ปี 2021 เป็นปีพิเศษที่ไม่เหมือนใคร

ปี 2021 เป็นปีพิเศษที่ไม่เหมือนใคร การรายงานประจําปีของเราสะท้อนให้เห็นถึงอีกปีที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์ของ OCS ที่เน้นความเป็นเลิศด้านการบริการ การยอมรับในอุตสาหกรรมและการยกย่องชมเชยจากลูกค้า ความมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนและเพื่อนร่วมงานที่ยอดเยี่ยมของเราทั่วโลก

อ่านต่อ

PCS ได้รับเกียรติให้เป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายรางวัล "องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2564"

โดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ในด้านความยั่งยืน การบริหารที่สนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของพนักงานในองค์กร

อ่านต่อ

We're building a sustainable future

Today, we launch our OCS Group sustainability strategy. We're creating a better future for generations to come by focusing on two key areas where we can make a real and impactful difference.

อ่านต่อ

We’re saying #thankyousecurityofficers

Every day, our security teams work on the frontline of society to protect people. They're among the heroes of the pandemic - which is why we're saying thank you to them on International Security Officers' Day.

อ่านต่อ

พีซีเอส ยินดีต้อนรับ CEO คนใหม่ คุณแอน โรเจอร์ส-เบลล์

พวกเรา พีซีเอสรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับ
คุณแอน โรเจอร์ส-เบลล์ ซีอีโอคนใหม่ของเรา
อ่านต่อ