Skip to main content

ข่าวสาร

ออกแล้ว! วารสารพนักงาน OCS ฉบับใหม่

Horizons คือวารสารสำหรับพนักงานทุกคนทั่วโลก ที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆ บนความแตกต่างของพนักงานของเราทั่วทุกมุมโลก

อ่านต่อ

กลุ่มบริษัท OCS ออกรายงานประจำปี ปลายปี 1 มกราคม 2561

กลุ่มบริษัท OCS ออกรายงานประจำปี แล้ววันนี้ เพิ่มเรื่องราวในช่วงปีที่ผ่านมา จนถึง 1 มกราคม 2561 และบอกเล่าเรื่องเราต่างผ่านเพื่อนร่วมงาน และ ลูกค้าคนสำคัญของเรา

อ่านต่อ