Skip to main content

ข่าวสาร

All news articles

ออกแล้ว! วารสารพนักงาน OCS ฉบับใหม่

Horizons คือวารสารสำหรับพนักงานทุกคนทั่วโลก ที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆ บนความแตกต่างของพนักงานของเรา
ทั่วทุกมุมโลก

อ่านต่อ

กลุ่มบริษัท OCS ออกรายงานประจำปี ปลายปี 1 มกราคม 2561

กลุ่มบริษัท OCS ออกรายงานประจำปี แล้ววันนี้ เพิ่มเรื่องราวในช่วงปีที่ผ่านมา จนถึง 1 มกราคม 2561
และบอกเล่าเรื่องราวที่ต่างมุมมองผ่านเพื่อนร่วมงาน และ ลูกค้าคนสำคัญของเรา

อ่านต่อ