Skip to main content

สถาบันการศึกษา

เราทำงานร่วมกับโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วโลก เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และตอบสนองความต้องการของนักเรียน ในประเทศอังกฤษ
ซึ่งเป็นประเทศที่ลูกค้าเป็นมหาวิทยาลัย ต่างให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตเป็นอันดับต้นๆ เราได้เปลี่ยนลักษณะของงานบริการรักษาความปลอดภัยให้เหมาะ
กับความต้องการและมอบหมายให้เพื่อนร่วมงานระดับแถวหน้าพร้อมด้วยเครื่องมือต่างๆ เพื่อดูแลนักศึกษา

ทุกอย่างเริ่มด้วยการพูดคุยกัน เพียงบอกความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา