Skip to main content

บริการรักษาความปลอดภัย

เราทำให้คุณปลอดภัย เราดูแลผู้คนและรักษาทรัพย์สินในทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงาน ห้างสรรพสินค้า ไปจนถึงโรงพยาบาล บริการรักษาความปลอดภัยของเรา
นั้นรวมไปถึงการจัดการและดูแลระบบสัญญาณเตือนภัยพร้อมทั้งกล้องวงจรปิด ระบบป้องกันผู้บุกรุก การเฝ้าระวังทางไกล การดูแลรักษาความปลอดภัยในอีเวนท์
การดูแลจัดการลานจอดรถ

ทุกอย่างเริ่มด้วยการพูดคุยกัน เพียงบอกความต้องการของคุณ

ติดต่อเรา